تبلیغات
مقاله های کامپیوتر - سطح دسترسی Access Modifiers


بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390

سطح دسترسی  Access Modifiers

ما در زبان سی شارپ بطور کلی دارای چهار سطح دسترسی بصورت زیر هستیم .

1-private : دسترسی اختصاصی میباشد. در این حالت عضو مورد نظر از بیرون کلاس قابل مشاهده و دسترسی نخواهد بود و فقط در داخل کلاسی که تعریف میشود قابل دسترسی خواهد بود.

2-public : دسترسی عام میباشد. عضوی که از نوع public است از بیرون کلاسی که در آن تعریف شده است ، توسط دیگر کلاسها کاملا قابل دسترسی و ویرایش خواهد بود.

3-internal : تنها در داخل فایل یا اسمبلی فعلی قابل استفاده خواهند بود

4-protected : تنها در کلاسی که تعریف در آن تعریف شده و کلاسهایی که از آن کلاس مشتق میشوند قابل دسترسی خواهد بود.


به شکل اول تصویرنگاه کنید همانطور که می بینید دایره سبز رنگ نشان دهنده سطح دسترسی متغیر public است. می بینیم که این سطح دسترسی هم در خارج از کلاس و هم د ر خارج از پروژه ما قابل دسترسی است .

دایره های کوچک قرمز رنگ ، نشان دهنده متغیرها و فیلدهایی است با سطح دسترسی private است همانطور که از شکل پیداست این متغیرها فقط در همان محدوه که تعریف شده اند . قابل دستیابی هستند .

دایره آبی رنگ نشان دهنده سطح دسترسی internal است . یعنی کلاس یا متغیری از این نوع فقط در سطح همان پروژه قابل دسترسی است و اگر ما فرضا پروژه 2 را ایجاد کنیم و بخواهیم از کلاس با سطح دسترسی internal در پروژه 2 استفاده کنیم ممکن نیست .

و سرانجام شکلهای نامنتظم قهوه ای رنگ را می بینید که نشان دهنده سطح دسترسی protected است .

سطح دسترسی دیگری نیز وجود دارد تحت عنوان protected internal این سطح دسترسی در همان پروژه تعریف شده قابل دسترسی است و علاوه بر آن اگر کلاسی از پروژه دیگر از آن ارث بری کند نیز قابل دسترسی است .

در واقع برابر با internal +protected است . از اجتماع این دو در شکل بالا می توانید آن را مشاهده کنید قهوه ای به اضافه رنگ آبی .
طبقه بندی: ▼ برنامه نویسی،  مقالات C#، 

ارسال توسط M3hR
آرشیو مطالب
تبلیغات
صفحات جانبی
پیوند های روزانه